Midlerne fra Kompetencefonden 2018


Som resultat af overenskomstforhandlingerne modtager Kirkeministeriet midler til fordeling på folkekirkens område.

Midlerne fra Kompetencefonden skal bruges til udvikling af kompetencer for de ansatte i folkekirken m.v. 

  

Ansøgning kan kun ske elektronisk i perioden:

mandag den 3. september 2018 til

fredag den 21. september 2018 kl. 22.00

Opmærksomheden henledes på, at bevillingsperioden for denne fordeling kun løber frem til 1. september 2019. Ved overenskomstforhandlingerne blev det besluttet, at ændre på reglerne for Kompetencefonden, det er derfor sidste gang, der kan søges til fonden på denne her måde. Mere information om den fremtidige Kompetencefond vil blive oplyst når ministeriet har fået besked om den nye ordning.    

Der skal indsendes en ansøgning for hvert kursus, der søges midler til.

Kirkefunktionærer m.fl.: Når ansøgningen er indtastet får menighedsrådet automatisk tilsendt en mail med kopi af ansøgningen og link til godkendelse via menighedsrådets mailadresse. Ansøgningen skal godkendes af menighedsrådet senest fredag den 28. september 2018 for at være gyldig. Menighedsrådet godkender ansøgningen ved at følge det link, som fremgår af mailen fra Kompetencefonden.

Præster: Når ansøgningen er indtastet, sendes ansøgningen automatisk ”ad tjenestevejen” til provst og biskop. Provst skal elektronisk påtegne ansøgningen senest fredag den 28. september 2018, og biskop skal elektronisk påtegne ansøgningen senest fredag den 5. oktober 2018.

Bemærk, når indtastningen afsluttes ved at trykke ”Godkend” sendes der automatisk en mail til den mailadresse, man har oplyst under indtastningen. Mailen indeholder en kopi af ansøgningen. Modtages mailen ikke efter kort tid, er der risiko for, at ansøgningen ikke er gået igennem, og det anbefales derfor at gentage indtastningen.

Fordelingen forventes at finde sted i Folkekirkens Uddannelsesudvalg i Kirkeministeriet ultimo 2018. Ansøgerne kan herefter forvente at modtage svar inden udgangen af 2018.

OBS: Det er ansøgers ansvar, at ansøgningen er korrekt udfyldt.

 

Der henvises til:

  • www.folkekirkenspersonale.dk, hvor der er oplysninger om uddannelsestilbud, MUS og målrettet kompetenceudvikling.

  • de faglige organisationer, som kan hjælpe med yderligere vejledning.

  • Kompetencesekretariatet, www.kompetenceudvikling.dk, hvor der kan findes oplysninger om MUS, kompetenceudvikling m.v.