Det er ikke længere muligt at søge midler fra Kompetencefonden 2017.  


Midlerne fra Kompetencefonden 2017


Som resultat af overenskomstforhandlingerne modtager Kirkeministeriet midler til fordeling på folkekirkens område.

Midlerne fra Kompetencefonden skal bruges til udvikling af kompetencer for de ansatte i folkekirken m.v. 

  

Ansøgning kan kun ske elektronisk i perioden:

torsdag den 21. september 2017 til

mandag den 16. oktober 2017 kl. 22.00

   

Der skal indsendes en ansøgning for hvert kursus, der søges midler til.

Kirkefunktionærer m.fl.: Når ansøgningen er indtastet får menighedsrådet automatisk tilsendt en mail med kopi af ansøgningen og link til godkendelse via menighedsrådets mailadresse. Ansøgningen skal godkendes af menighedsrådet senest mandag, den 30. oktober 2017 for at være gyldig. Menighedsrådet godkender ansøgningen ved at følge det link, som fremgår af mailen fra Kompetencefonden.

Præster: Når ansøgningen er indtastet, sendes ansøgningen automatisk ”ad tjenestevejen” til provst og biskop. Provst skal elektronisk påtegne ansøgningen senest mandag, den 30. oktober 2017, og biskop skal elektronisk påtegne ansøgningen senest mandag, den 6. november 2017.

Bemærk, når indtastningen afsluttes ved at trykke ”Godkend” sendes der automatisk en mail til den mailadresse, man har oplyst under indtastningen. Mailen indeholder en kopi af ansøgningen. Modtages mailen ikke efter kort tid, er der risiko for, at ansøgningen ikke er gået igennem, og det anbefales derfor at gentage indtastningen.

Fordelingen forventes at finde sted i Folkekirkens Uddannelsesudvalg i Kirkeministeriet medio december 2017. Ansøgerne kan herefter forvente at modtage svar inden udgangen af 2017.

OBS: Det er ansøgers ansvar, at ansøgningen er korrekt udfyldt.

 

Der henvises til:

  • www.folkekirkenspersonale.dk, hvor der er oplysninger om uddannelsestilbud, MUS og målrettet kompetenceudvikling.

  • de faglige organisationer, som kan hjælpe med yderligere vejledning.

  • Kompetencesekretariatet, www.kompetenceudvikling.dk, hvor der kan findes oplysninger om MUS, kompetenceudvikling m.v.