Ansøgningsperioden for 2017 er endnu ikke fastlagt.

Perioden og betingelserne forventes dog at ligne 2016.

  

Midlerne fra Kompetencefonden 2016


Som resultat af overenskomstforhandlingerne modtager Kirkeministeriet midler til fordeling på folkekirkens område.

Midlerne fra Kompetencefonden skal bruges til udvikling af kompetencer for de ansatte i folkekirken m.v. 

  

Ansøgning kan kun ske elektronisk i perioden:

mandag den 5. september 2016 til

mandag den 31. oktober 2016 kl. 22.00

 

Ansøgningsperioden er nu lukket for nye ansøgninger i 2016! 

 

Der skal indsendes en ansøgning for hvert kursus, der søges midler til.

Kirkefunktionærer m.fl.: Når ansøgningen er indtastet får menighedsrådet automatisk tilsendt en mail med kopi af ansøgningen og link til godkendelse via menighedsrådets mailadresse. Ansøgningen skal godkendes af menighedsrådet senest mandag, den 14. november 2016 for at være gyldig. Menighedsrådet godkender ansøgningen ved at følge det link, som fremgår af mailen fra Kompetencefonden.

Præster: Når ansøgningen er indtastet, sendes ansøgningen automatisk ”ad tjenestevejen” til provst og biskop. Provst skal elektronisk påtegne ansøgningen senest mandag, den 14. november 2016, og biskop skal elektronisk påtegne ansøgningen senest mandag, den 21. november 2016.

Bemærk, når indtastningen afsluttes ved at trykke ”Godkend” sendes der automatisk en mail til den mailadresse, man har oplyst under indtastningen. Mailen indeholder en kopi af ansøgningen. Modtages mailen ikke efter kort tid, er der risiko for, at ansøgningen ikke er gået igennem, og det anbefales derfor at gentage indtastningen.

Fordelingen forventes at finde sted i Folkekirkens Uddannelsesudvalg i Kirkeministeriet ultimo december 2016. Ansøgerne kan herefter forvente at modtage svar omkring 16. januar 2017.

OBS: Det er ansøgers ansvar, at ansøgningen er korrekt udfyldt.

 

Der henvises til:

  • www.folkekirkenspersonale.dk, hvor der er oplysninger om uddannelsestilbud, MUS og målrettet kompetenceudvikling.

  • de faglige organisationer, som kan hjælpe med yderligere vejledning.

  • Kompetencesekretariatet, www.kompetenceudvikling.dk, hvor der kan findes oplysninger om MUS, kompetenceudvikling m.v.